Aktualności

Wizyta w Akademii Pomorskiej

19 lutego uczniowie klas: IV TS i IV TI mieli okazję kolejny raz wziąć udział w Dniu Otwartym Uczelni Wyższej. Akademia Pomorska zorganizowała Targi Edukacyjne w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Młodzież miała okazję poznać nie tylko słupskie uczelnie, ale też największe uczelnie z

Trójmiasta, Koszalina, Szczecina , Poznania oraz Warszawy.

Uczelnie prezentowały szerokie oferty edukacyjne oraz warunki studiowania. Nasi uczniowie zwrócili szczególną uwagę na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Próbowali swoich sił w szkoleniu z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów.

Udział w Targach umożliwił naszym uczniom zapoznanie się z szerokim wachlarzem ofert edukacyjnych wielu renomowanych uczelni.

Joomla 3 templates
Sunday the 27th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów