..:: BIBLIOTEKA ::..

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli
naszej szkoły do korzystania ze zbiorów.

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek 8:00 – 14:00
wtorek 8:00 – 14:00
środa 8:00 – 14:00
czwartek 8:00 – 14:00
piątek 8:00 – 14:00

 

bwd  Zdjęcie 1/23  fwd

  Organizacja biblioteki

Każdy uczeń szkoły automatycznie nabywa status czytelnika biblioteki szkolnej. Czytelnik posiada kartę biblioteczną, która  upoważnia go do korzystania ze zbiorów biblioteki.Czytelnik jest zobligowanydo każdorazowego rozliczenia się ze zbiorów bibliotecznych, na trzy tygodnie przed wyznaczoną datą przerwy wakacyjnej. Uczeń kończący szkołę lub rezygnujący z nauki jest zobowiązany do podpisania karty obiegowej w bibliotece. W przypadku zagubienia książki, uczeń jest zobowiązany do odkupienia pozycji o tym samym tytule.  

Zbiory biblioteki. 

Księgozbiór liczy około 13000 woluminów druków zwartych.  Poza tym biblioteka gromadzi czasopisma oraz wydawnictwa  multimedialne. W zbiorach dominują lektury, ale również gromadzimy  literaturę popularnonaukową i najbardziej poczytną beletrystykę.  Każdy zakup książek do biblioteki jest konsultowany z nauczycielami  oraz czytelnikami.

Czytelnia 

Czytelnia wyposażona jest w 8 stanowisk multimedialnych z  dostępem do sieci internet przeznaczonych dla ucznia oraz jedno  stanowisko do pracy dla nauczyciela. Do dyspozycji czytelnika jest  również skaner, drukarka oraz kserokopiarka. Możliwość korzystania  ze stanowisk multimedialnych określa Regulamin korzystania z  komputerów w Szkolnym Centrum Informacji. W czytelni znajduje się również księgozbiór podręczny  stanowiący ogólne i podstawowe źródła informacji: encyklopedie, słowniki, leksykony, wydania albumowe oraz informatory maturalne i  czasopisma.Niektóre pozycje zawarte w księgozbiorze podręcznym są do dyspozycji tylko na miejscu w czytelni.

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia ma częściowo wolny dostęp do półek, co  znacznie ułatwia czytelnikowi poruszanie się po zasobach  bibliotecznych. Zbiory beletrystyki i lektur są udostępniane na okres do miesiąca. Istnieje możliwość prolongaty po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Regulaminy

W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz spożywania posiłków przy stanowiskach komputerowych oraz zakaz przechowywania kurtek. Każdy czytelnik jest zobowiązany do  pozostawienia porządku po sobie na stanowisku pracy w bibliotece szkolnej.

Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSP w Bytowie

Thursday the 7th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów