Dobry zawód - lepsza przyszłość

Powiat Bytowski realizuje projekt „Dobry zawód- lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu to  5 994 713,74 zł, w tym dofinansowanie to 5 395 242,37zł.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności  absolwentów szkół zawodowych.
Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie umiejętności i uzyskanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy
- uzyskanie kwalifikacji lub zwiększenie kompetencji zawodowych dla min. 80% nauczycieli objętych wsparciem
- zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami i uczelniami wyższymi
- zwiększenie skuteczności  doradztwa edukacyjno- zawodowego

Projekt skierowany jest do 620 uczniów i 12 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Bytowie.

Więcej informacji o projekcie.

Sunday the 27th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów