Nauczyciele

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

Dyrektor

Kontny-Białogłowicz Sylwia   język angielski

Wicedyrektorzy

Łosińska Adriana    wychowanie fizyczne
Sandak Beata    historia

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Jeż Tadeusz    matematyka, informatyka, BHP

Nauczyciele

Babińska Hanna    język niemiecki
Babiński Krzysztof    wychowanie fizyczne
Bazal Bożena    pedagog szkolny, doradca zawodowy
Burant Natalia     religia
Cybula Bartosz    język angielski
Doborowicz Ewa    przedmioty zawodowe mechaniczne
Dolna-Filipczuk Ewelina    wychowanie fizyczne
Drab Tomasz    przedmioty zawodowe mechaniczne
Durawa-Mańska Joanna    matematyka, informatyka
Duzowska-Nowicka Monika    wychowanie fizyczne
Felskowska Bożena    matematyka
Flor Krzysztof    przedmioty zawodowe stolarskie
Ginter Joanna    matematyka
Ginter Ryszard    przedmioty zawodowe mechaniczne
Gliszczyńska Katarzyna    język niemiecki, religia
Jakusz Jarosław    historia
Janta-Lipińska Justyna    wychowanie fizyczne
Jażdżewska Jolanta    język polski
Jażdżewska Karolina    biologia
Jereczek Aniela    biblioteka
Klaman Ireneusz    historia
Kowalski Łukasz    wos, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacj
Kowgan Teresa    infomatyka, podstawy przedsiębiorczości, towar jako przedmiot handlu
Kraweczyńska Agnieszka    historia, wiedza o społeczeństwie
Kroll Mateusz    wychowanie fizyczne
Kurkiewicz Konrad    wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
Leszczyński Krystian    przedmioty zawodowe informatyczne
Lisiński Roman   przedmioty zawodowe informatyczne
Łangowska Magdalena    język polski
Nowacka Aneta     geografia, podstawy przedsiębiorczości
ks. Oszuścik Jarosław    religia
Parzątka Lipińska Jolanta    geografia, podstawy przedsiębiorczości
Pokrzywiński Remigiusz    przedmioty zawodowe informatyczne
Pradella Iwona    język niemiecki
Prasał-Mrowińska Paulina    język angielski, psycholog
Reszczyńska Krystyna    język polski, wiedza o kulturze
Rudnik Zuzana    język angielski
Sałdan Halina    język polski
Sandak Adam    historia
Simlat Elżbieta    biologia, przedmioty zawodowe: kucharz, sprzedawca
Sobisz Maria    matematyka
Spierewska Renata    przedmioty zawodowe - handlowe
Stawski Adrian    wychowanie fizyczne
Stoltmann Katarzyna    biblioteka, język kaszubski
Strasser Anna    chemia, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza
Szada Borzyszkowski Daniel    przedmioty zawodowe informatyczne
Szczyrbowska Marzena    język angielski
Szwarc Anita    matematyka
Szwarc Marek    fizyka
Ślepa Magdalena    język polski
Śpiołek Jaromir    religia
Ślizewska Kinga    język niemiecki
Tomczak Norbert    język angielski
Treder Justyna    plastyka
Wagner Danuta    matematyka
Zadworna Irena    przedmioty zawodowe stolarskie
ks. Zagórski Paweł    religia
Zwara Magdalena    przedmioty zawodowe informatyczne i mechaniczne

Sunday the 27th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów