Ogłoszenia kierownika szkolenia praktycznego

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM NR 1 ZSP w BYTOWIE

Kierownik kształcenia praktycznego informuje:

 • Termin składania deklaracji egzaminacyjnych na poszczególne kwalifikacje upływa 07.02.2023 r. (do sesji letniej). Uczniowie z sesji zimowej mogą składać deklaracje do 15.09.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna od 23.12 - 31.12.2022 r.
 • Zakończenie I semestru klas maturalnych dnia 16.12.2022 r.
 • Zakończenie I semestru w pozostałych klasach dnia 13.01.2023 r. Pracodawcy zainteresowani ocenami  swoich podopiecznych powinni wyegzekwować od młodocianych przyniesienie informacji o  ocenach za I semestr wystawionymi przez wychowawców klas.
 • Ferie zimowe w roku szkolnym 2022/2023  - od 16.01 - 29.01.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 06.04 - 11.04.2023 r.
 • Pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o ocenie rocznej do dnia 05.06.2023 r.
 • Część pisemna egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE sesja zimowa: 10-14.01.2023 r.
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego sesja zimowa w zależności od kwalifikacji w terminie od 09-21.01.2023 r.
 • Część pisemna egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE sesja letnia: 02-07.06.2023 r.
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego sesja letnia w zależności od kwalifikacji w terminie od 01-18.06.2023 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 - dnia 23.06.2023 r.
 • Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe -  od dnia 07.04.2023 r. (sesja zimowa), od dnia 08.09.2023 r. (sesja letnia).

 

Sunday the 27th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów