Ogłoszenia kierownika szkolenia praktycznego

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKUM NR 1 ZSP w BYTOWIE

Kierownik kształcenia praktycznego informuje:

 • Termin składania deklaracji egzaminacyjnych na poszczególne kwalifikacje upływa 18.02.2019 r.  Uczniowie z sesji zimowej mogą składać deklaracje do 29.03.2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna  od 24.12 - 31.12.2018 r.
 • Zakończenie I semestru klas maturalnych dnia 17.12.2018 r.
 • Zakończenie I semestru w pozostałych klasach dnia 15.01.2019 r. Pracodawcy zainteresowani ocenami  swoich podopiecznych powinni wyegzekwować od młodocianych przyniesienie informacji o  ocenach za I semestr wystawionymi przez wychowawców klas.
 • Ferie zimowe w roku szkolnym 2018/2019  - od 11.02 - 22.02.2019 r.
 • Przewidywany termin rekolekcji wielkopostnych  08-10.04.2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04 - 23.04.2019 r.
 • Pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o ocenie rocznej do dnia 07.06.2019 r.
 • Część pisemna egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE  dnia 18.06.2019 r.
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego w zależności od kwalifikacji w terminie od 21.06 do 04.07.2019 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - dnia 21.06.2019 r.
 • Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe -  od dnia 30.08.2019 r.

 

Tuesday the 24th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów