Refundacja biletu miesięcznego

Częściowa refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych przysługuje uczniom klas pierwszych, którzy za miesięczny bilet na dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej płacą co najmniej 140 zł.

Wysokość refundacji wynosi 50 za każdy miesiąc.

Warunkiem otrzymania dopłaty jest okazanie imiennego biletu miesięcznego na dany miesiąc.

Wypłata kwoty refundacji będzie następować w ostatniej dekadzie miesiąca.

Regulamin określa warunki w których uczeń traci prawo do dopłat za dojazdy.

Załączniki:

a) regulamin.

Monday the 15th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów