Nauka języka regionalnego

ILOŚĆ UCZNIÓW KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ JĘZYKA REGIONALNEGO - KASZUBSKIEGO LUB MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - UKRAIŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA STYPENDIUM W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO:

TECHNIKUM: 21 osób      ZSZ: 21 osób    LO: 13 osób

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM WYNOSI 150 ZŁ/MIESIĄC

 

DODATKOWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANYCH:

9 STYPENDIÓW W TECHNIKUM,

9 STYPENDIÓW W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

17 STYPENDIÓW W LOMS

DEKLARACJE UCZESTNICTWA NA JĘZYK KASZUBSKI NALEŻY ODEBRAĆ W GABINECIE WICEDYREKTORÓW LUB W SEKRETARIACE SZKOŁY. DEKLARACJE WYPEŁNIAJĄ RODZICE/OPIEKUNOWNIE PRAWNI I SKŁADAJĄ DO 20 WRZEŚNIA W SEKRETARIACIE. (DOTYCZY UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ!!!)

 

PO ROZPATRZENIU DEKLARACJI, DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZOSTANĄ WYSŁANE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA STYPENDIUM WRAZ Z WNIOSKIEM, KTÓRY WYPEŁNIAJĄ RODZICE I SKŁADAJĄ DO 10 PAŹDZIERNIKA W SEKRETARIACIE.

WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE DO 15 PAŹDZIERNIKA.

Załączniki:

a) wniosek

b) deklaracja

c) regulamin

Monday the 15th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów