Przewodnik po zawodach w ZSP w Bytowie

ZSP W BYTOWIE - Z ZAWODEM W PRZYSZŁOŚĆ!

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Technik informatyk    Technik programista    Technik fotografii i multimediów   

Technik spawalnictwa   Technik pojazdów samochodowych    Technik mechanik    Technik technologii drewna

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LO "Mundurowe"
1 oddział - 30 osób

 

ZAPEWNIAMY:

- Zajęcia prowadzone w jednostce wojskowej oraz przez policjantów i strażaków

- Zajęcia na strzelnicy wirtualnej

- Udział w imprezach/uroczystościach służb mundurowych

- W klasie II dodatkowy przedmiot Edukacja Obronna

- Obozy treningowe i obronne

- Certyfikowany Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

- Szkolenie strzeleckie

- Sztuki walki

- Ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód

Jesteśmy członkami Strzeleckiej Obrony Wybrzeża oraz Związku Piłsudczyków RP, a nasi uczniowie są laureatami wielu zawodów, konkursów oraz olimpiad (m.in. 3 miejsce w Turnieju Klas o Profilu Mundurowym). 

Odwiedź naszego facebooka: 

Obejrzyj film z życia klasy mundurowej !!!

Czas trwania nauki w liceum to 4 lata

Głównym celem edukacji w liceum ogólnokształcącym jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do egzaminu maturalnego oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.

Kształcenie umożliwia absolwentom, kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych.

• Kształcenie w zakresie rozszerzonym:  język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

• Język obcy (angielski, niemiecki)

 

TECHNIKUM


Technik informatyk/technik programista: 1 oddział - 32 osoby

Technik pojazdów samochodowych / technik mechanik /
technik technologii drewna: 
 1 oddział - 32 osoby

UWAGA!!!

NOWE ZAWODY W 2022 ROKU

Technik fotografii i mutimediów / Technik spawalnictwa: 1 oddział - 32 osoby

 

 

NOWE ZAWODY SĄ ODPOWIEDZIĄ NA DUŻE POTRZEBY LOKALNYCH PRZEDSIEBIORCÓW

TO PROFESJE Z PRZYSZŁOŚCIĄ !!!

Czas trwania nauki w technikum to 5 lat

Umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika po zdaniu egzaminów zawodowych.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w zakładach, instytucjach, przedsiębiorstwach w kraju i za granicą (Wielka Brytania).

Po ukończeniu szkoły możliwość kontynuowania nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni.

  • Kształcenie w zakresie rozszerzonym w zawodzie technik mechanik, technik technologii drewna i technik pojazdów samochodowych: matematyka i fizyka

  • Kształcenie w zakresie rozszerzonym w zawodzie technik informatyk i technik programista:  matematyka i język angielski

  • Język obcy (angielski, niemiecki)

           OFERUJEMY M.IN.:

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE W KLASIE II w zawodzie technik technologii drewna REALIZOWANE  W FIRMIE DRUTEX

NAUKĘ  PROGRAMOWANIA I  ROBOTYKI  Z KLOCKAMI LEGO

DARMOWY DOSTĘP DO NAJNOWSZEGO OPROGRAMOWANIA MICFOSOFTU I NARZĘDZI PROGRAMISTYCZNYCH

KURSY REALIZOWANE NA PLATFORMIE NETACAD CISCO

ZAGRANICZNE PRAKTYKI DLA UCZNIÓW

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B

SZEROKĄ GAMĘ SZKOLEŃ I KURSÓW UMOŻLIWJAJĄCYCH UZYSKANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI - spawanie różnymi metodami, SEP, wózki jezdne, brakarz, operator pilarki i wiele innych...

W RAMACH REALIAZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

 

Technik informatyk / Technik programista:

 

Technik fotografii:

 

Technik pojazdów samochodowych:

 

Technik mechanik:

 

Technik technologii drewna:

 

Technik spawalnictwa:

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Ślusarz / kucharz / mechanik pojazdów samochodowych / kierowca mechanik / sprzedawca / monter stolarki budowlanej:
3 oddziały - 90 osób

Wielozawodowa:  1 oddział - 30 osób

 

Czas trwania nauki: 3 lata

Pracownicy młodociani w klasach wielozawodowych zasadniczej szkole zawodowej, przedmioty teoretyczne zawodowe realizują podczas kursów dokształcania teoretycznego, zaś zajęcia praktyczne odbywają u pracodawcy.

Darmowy kurs prawa jazdy kat. B  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca-machanik

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ SZKOLEŃ I KURSÓW UMOŻLIWJAJĄCYCH UZYSKANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI - spawanie różnymi metodami, SEP, wózki jezdne, brakarz, operator pilarki i wiele innych...

(W RAMACH REALIAZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH)

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkoły II Stopnia i zdobyć tytuł technika oraz podejść do egzaminu maturalnego.

Kandydaci na młodocianych pracowników składają dokumenty wraz z zaświadczeniem o możliwości realizacji praktycznej nauki od pracodawcy.

 

Ślusarz:

 

Kucharz:

 

Mechanik pojazdów samochodowych / Kierowca mechanik:

 

Monter stolarki budowlanej:

 

Obejrzyj krótki film z życia szkoły, nakręcony i zmontowany w pełni przez naszych uczniów !!!

Sunday the 27th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów