Artykuły

„Dyplom z marzeń”

"Dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie z Powiatem Bytowskim od ośmiu już lat przyznawane są stypendia dla studentów I roku. W ciągu całego okresu funkcjonowania programu stypendium otrzymywało ponad 60 osób. Jest ono przyznawane w dziesięciu równych miesięcznych ratach w wysokości 500 zł każda. W swoich założeniach stypendium ma ułatwić start młodzieży rozpoczynającej naukę na poziomie wyższym".

Wśród tegorocznych stypendystów znalazł się absolwent naszej szkoły (w zawodzie Technik Informatyk) Krystian Matyszewski,

który obecnie studiuje na Politechnice Koszalińskiej, na kierunku Informatyka.

Stypendyście serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów naukowych na studiach.

Sunday the 5th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów