Aktualności

WMTDay

WMTDay - World Multiplication Table Day - czyli Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku po raz szósty w Polsce, a w naszej szkole po raz drugi obchodziliśmy dzień tabliczki mnożenia. Data święta jest umowna. Ideą święta jest zwrócenie uwagi na przydatność jednego z najbardziej podstawowych algorytmów  matematycznych.Uczniowie mieli okazję  sprawdzić  swoje umiejętności ale była też okazja popisać się przed znajomymi znajomością przypadków mnożenia i dzielenia

pamięciowego, również tymi trudniejszymi. Osoba, która zdała egzamin otrzymała imienny certyfikat pomyślnie zdanego egzaminu oraz pamiątkową legitymację MT EXPERT. Egzamin polegał na wybraniu losu z 5 pytaniami i udzieleniu pozytywnych odpowiedzi w czasie do 3 minut.

Ogół  egzaminowanych.

Liczba osób, którzy zdali egzamin MTDay.

Liczba osób, którzy nie zdali egzaminu.

346

151

195

Udział  %

44 % zdających.

56 % zdających.

Gratulujemy wszystkim sukcesu a pozostałych zachęcamy do powtarzania tabliczki mnożenia.

Wszystkich zapraszamy za rok!!!

Koordynatorem Akcji na Polskę jest Mateusz  Grabowski - WKM RACHMISTRZ (Organizator Główny).

Joomla 3 templates
Thursday the 21st. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów