Aktualności

Uwaga - zajęcia praktyczne u pracodawców

Uprzejmie informuję, że od 30 listopada 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy mają podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, realizowaną w formie nauki zawodu. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami od 30 listopada br., realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy, zgodnie z przepisami prawa pracy, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na sytuację  epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawa prawna:

§ 2a pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2087).

Joomla 3 templates
Thursday the 7th. Copyright © 2011-2017 ZSP Bytów